Dec 19, 2018   7:15 a.m. Judita
Academic information system

Věda a výzkum


věda a výzkum

Aplikace Věda a výzkum je přehledem vědecko-výzkumné činnosti pracoviště, zobrazit je možné projekty vedené na pracovišti, publikace pracovníků a jejich životopisy.

Projekty

projekty

Záložka Projekty zobrazuje vědecko-výzkumých projektů vedených na pracovišti. Seznam lze omezit podle druhu, stavu, roku zahájení a roku ukončení projektu. Pro každý projekt je uveden stav, název, období jeho trvání, druh projektu, jméno garanta a celkový počet publikací evidovaných na projektu. Podle nastaveného stupně zveřejnění informací o projektu je u jednotlivých projektů možné:

  • kliknutím na název projektu zobrazit další informace, například počet pracovníků a výsledků projektu, seznam oficiálních pracovníků projektu, seznam podprojektů, návaznost na jiné projekty;

  • vytisknout brožuru publikací (v případě, že jsou publikace u projektu evidované);

  • kliknutím na počet publikací ve sloupci Publikace zobrazit aplikaci se seznamem výsledků projektu, pracovníků a se základními informacemi o projektu (jedná se o aplikaci Projekty, jež dostupná z Portálu veřejných informací).

Publikace

publikace

Záložka Publikace zobrazuje publikace zaměstnanců pracoviště. Seznam lze omezit podle roku, druhu publikace a osoby – autora. V případě omezení na osobu, budou vypsány všechny publikace uživatele bez ohledu na pracoviště. V seznamu je kromě citace indikován stav kompletnosti publikace a nabízeny jsou ikony pro zobrazení podrobností a připojeného souboru. Kliknutím na ikonu ve sloupci Kompl. se zobrazí důvod nekompletnosti publikace.

Životopisy

životopisy

Záložka Životopisy umožňuje zobrazit a vytisknout životopisy zaměstnanců a externistů pracoviště podle zvolené struktury.

Požadovaná struktura životopisu se zvolí z nabídky v úvodu aplikace a potvrdí se stisknutím tlačítka . V přehledové tabulce je zobrazen seznam zaměstnanců následovaný seznamem externistů pracoviště. Kliknutím na ikonu ve sloupci Životopis lze zobrazit náhled podoby životopisu vybraného pracovníka. Ikona ve stejném sloupci pak umožňuje životopis vytisknout.

Nabídku struktur životopisů spravují pověření uživatelé prostřednictvím aplikace Struktury životopisů.