7. 4. 2020  1:03 Zoltán
Akademický informační systém

Hromadné zprávy


poštovní schránka!hromadná zpráva

Aplikace Hromadné zprávy je přístupná všem uživatelům AIS, tedy i studentům, a slouží k sestavení seznamů příjemců a následnému odeslání hromadné zprávy. Skupiny příjemců lze uložit a později využívat při odesílání zpráv přes aplikaci Nová zpráva. Uživatelé, kteří mají přiděleno speciální oprávnění (email-a), a učitelé mají možnost hromadně oslovovat vybrané skupiny uživatelů AIS, jako například studenty konkrétních předmětů, učitele aktuálního období, zaměstnance Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Seznamy příjemců, které má uživatel k dispozici, jsou zobrazeny v jednotlivých seznamech v aplikaci. Seznamy příjemců mohou být:

  • vytvořené uživatel - vlastní seznamy, které si uživatel vytvořil pro svoji potřebu nebo za účelem sdílení s jinými uživateli. Tyto seznamy jsou plně ve správě uživatele - může je editovat, spravovat příjemce, nastavovat správce i uživatele;

  • spravované - seznamy, které jejich autor předal uživateli ke správě. Tyto seznamy je možné editovat, spravovat příjemce a nastavovat uživatele;

  • sdílené - seznamy, které jejich autor nebo správce zpřístupnil uživateli k užívání. Tyto seznamy nelze nijak upravovat, lze je pouze využívat k odesílání hromadných zpráv.

Podle typu uvedeného výše, jsou u jednotlivých seznamů zobrazeny ikony:

  • Poslat zprávu – ikona otevře formulář pro sestavení a odeslání hromadné e-mailové zprávypoštovní schránka!hromadná zpráva!odeslání všem příjemcům definovaným v seznamu.

  • Příjemci – umožňuje přejít do aplikace Zobrazení seznamu příjemců, která zobrazuje všechny osoby a kontakty zařazené do zvoleného seznamu příjemců.

  • Upravit – ikona otevře formulář pro úpravu názvu a popisu příslušné skupiny příjemců.

  • Údržba seznamu příjemců – odkazuje na aplikaci Správa seznamu příjemců, která umožňuje přidávání a odebírání příjemců zvoleného seznamu.

  • Správci - umožňuje přejít do aplikace Správci seznamu příjemců pro nastavení správců zvoleného seznamu.

  • Uživatelé – umožňuje přejít do aplikace Uživatelé seznamu příjemců pro nastavení uživatelů zvoleného seznamu.

Nový seznam příjemců lze přidat kliknutím na tlačítko . Po stisknutí je uživatel přesměrován do aplikace Správa seznamu příjemců.