Apr 24, 2019   11:49 p.m. Juraj
Academic information system

Migrace poštovní schránky


poštovní schránka!migracemigrace poštovní schránky

Aplikace Migrace poštovní schránky umožňuje uživatelům zkopírovat zprávy z poštovní schránky AIS do jejich schránky v Office 365. Záložka je dostupná pouze uživatelům, kteří mají zřízen aktivní účet na službě Office 365.

Nový požadavek na kopii zpráv z AIS do služby Office 365 se založí stisknutím tlačítka . Tlačítko je zobrazováno pouze v případě, kdy uživatel nemá žádný aktivní požadavek na kopii. Po stisknutím tohoto tlačítka zahájí AIS kopírování poštovní schránky do služby Office 365. O průběhu kopírování je uživatel informován na řádku Stav. Přehled historických požadavků na kopírování schránky je uveden v přehledové tabulce.