Oct 29, 2020   0:06 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Návratka k přihlášce ke studiu na STU


Elektronická návratka k přihlášce ke studiu představuje soubor aplikací, s jejichž pomocí uchazeč doplňuje údaje nezbytné pro jeho nadcházející studium na STU., podává žádost o ubytování na kolejích.

V úvodu aplikace je zobrazena identifikce přihlášky, pro niž je návratka vyplňována. Zobrazena je fakulta a počáteční období budoucího studia uchazeče a typ přijímacího řízení (program a forma studia, do nichž byl uchazeč přijat). Pod těmito informacemi mohou být zobrazeny nejrůznější informace ze studijního oddělení, se kterými by se měl uchazeč pečlivě seznámit. Následují sekce s odkazy na vlastní aplikace elektronické návratky:

Potvrzení zájmu o studium

Aplikace slouží pro závazné vyjádření zájmu o studium ze strany uchazeče. Teprve po tomto úkonu lze používat ostatní aplikace elektronické návratky.

Doplňující informace (výběr předmětů)

Slouží k výběru povinně volitelných předmětů, předepsaných studijním plánem pro první semestr studia. Aplikace je přístupná pouze u fakult, které možnost volby předmětů uchazečům umožňují.

Poplatky a školné

Tato aplikace poskytuje přehled poplatků souvisejících se studiem a informace pro jejich úhradu.

Volba typu karty

Umožňuje výběr typu identifikační karty, kterou student obdrží při nástupu do studia.

Průkazová fotografie

V této aplikaci vkládá uchazeč svoji osobní fotografii, kterou bude prezentován v informačním systému, případně dalších agendách. Aplikace je přístupná pouze u fakult, které nahrávání fotografií uchazečům umožňují.

Žádost o ubytování

Aplikce slouží pro elektronické podání žádosti o ubytování na kolejích a umožňuje sledovat stav jejího vyřízení. Aplikace je přístupná pouze u fakult, které podávání žádostí o ubytování uchazečům umožňují.

Změna hesla do systému elektronických návratek

Tato aplikace slouží uchazeči ke změně hesla do elektronické návratky.

Odhlášení ze systému návratek

Aplikace umožňuje bezpečné odhlášení z Akademického informačního systému.

V samém závěru aplikace je pak uveden odkaz na kontaktní formulář, jehož prostřednictvím lze v případě problémů zaslat dotaz na studijní oddělení, nebo jiné pověřené osoby.