Oct 23, 2020   4:52 a.m. Alojza
Academic information system

Správa osob


Aplikace Správa osob umožňuje evidovat telefonní čísla, čísla kanceláří a e-mailové adresy pracovníků daného pracoviště. Evidované údaje jsou zobrazovány např. v aplikaci Lidé na STU. Evidence se provádí přes ikony ve sloupci Operace:

  •  Evidence telefonního čísla – telefonní čísla se přidávají přes formulář, ve kterém se zvolí evidovaná předvolba, do pole Telefon se vloží čísla, která nahradí znak X v předvolbě, a zvolí se typ telefonu. Uložené telefonní číslo lze upravit (používá se například při změně klapky) nebo smazat. Pokud má uživatel více telefonních čísel, lze nastavit jejich pořadí, ve kterém se budou zobrazovat v ostatních aplikacích.

  •  Evidence čísla kanceláře – místnost se dohledá přes vyhledávací pole a tlačítkem se zvolenému pracovníkovi zaeviduje. Pokud má uživatel více kanceláří, lze nastavit jejich pořadí, ve kterém se budou zobrazovat v ostatních aplikacích.

  •  Evidence e-mailové adresy – do připraveného pole se vepíše e-mailová adresa a formulář se uloží. Adresu lze opravit tak, že se smaže a vloží znovu.

  •  Evidence adresy pracoviště – pokud má pracoviště evidováno více adres, lze zde zvolit adresu, na které sídlí pracoviště zvoleného pracovníka. Adresy pracovišť eviduje systémový integrátor v aplikaci Evidence pracovišť.