Jul 9, 2020   10:32 a.m. Lujza
Academic information system

Evidence předvoleb telefonů


Aplikace Evidence předvoleb telefonů slouží k evidenci předvoleb telefonních čísel. Předvolby se nabízejí při editaci telefonních čísel v aplikaci Portál SIF a OSSA.

Přehledová tabulka obsahuje seznam evidovaných předvoleb. Změnu příslušného záznamu je možné provést po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Pro přidání nové předvolby je připraven formulář, ve kterém se vyplní předvolba, její název a případně popis a stiskne se tlačítko .

Předvolba musí mít tolik znaků, kolik znaků má celé telefonní číslo v mezinárodním tvaru. Místo, kam se bude dosazovat konkrétní telefonní číslo či klapka je označeno znaky x, například +420 603 xxx xxx nebo +420 545 13x xxx.