29. 9. 2020  16:13 Michal, Michaela
Akademický informační systém

Zprávy ze zahraničních pobytů


Aplikace Zprávy ze zahraničních pobytů nabízí přehled studentů, kteří se zúčastnili studijního pobytu/stáže a jejich závěrečné zprávy.

Zprávy vyplňují studenti, kteří se zúčastnili studijního pobytu nebo stáže v příslušné aplikaci v Portálu studenta. Vyplněné zprávy jsou kromě aplikace Zprávy ze zahraničních pobytů přístupné také v Portálu veřejných informací v aplikaci Lidé na STU a dále pracovníkům zahraničního oddělení.

Pro tvorbu seznamu studentů je v úvodu aplikace zobrazen filtr, kde lze studenty filtrovat např. univerzitní období, druh dohody, stát, fakultu (v rámci které student vyjel) a stavu pobytu. Místo univerzitního období je rovněž možné filtrovat dle časového úseku, ve kterém výjezd probíhal. V takovém případě se univerzitní období nevybírá.

Identifikační a kontaktní údaje studenta, který zprávu vyplnil, jsou dostupné pouze pracovníkům zahraničního oddělení.

Součástí informace o studijním pobytu nebo stáži je závěrečná zpráva, kterou student vyplnil. Zpráva obsahuje údaje o studentovi (ty jsou dostupné pouze pracovníkům zahraničního oddělení), partnerské instituci výjezdu a sekce s otázkami hodnotícími vlastní pobyt, instituci a studium. Součástí závěrečné zprávy je i kontaktní formulář, prostřednictvím kterého lze účastníkovi výjezdu zaslat dotaz.

Závěrečnou zprávu lze zobrazit kliknutím na ikonu  ve sloupci Zpráva nebo vytisknout kliknutím na ikonu  ve sloupci Tisk. Pokud student zprávu nevyplnil, nelze ji zobrazit ani vytisknout.

Strukturu hodnotící zprávy lze spravovat v aplikaci Správa závěrečných zpráv.