Oct 28, 2020   4:48 a.m. Dobromila
Academic information system

Správa závěrečných zpráv


Aplikace Správa závěrečných zpráv slouží k sestavení obsahu formulářů závěrečných zpráv, které studenti vyplňují po návratu ze studijního pobytu nebo stáže. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním zahranicni-a.

Po vstupu do aplikace Správa závěrečných zpráv se vybere typ zprávy, se kterou se má pracovat (zpráva pro studijní pobyt nebo stáž). Zpráva může zahrnovat otázky rozdělené do částí – od příprav před odjezdem, tamní ubytování, studium, financování až po celkové hodnocení pobytu. Tyto části se založí přes jednoduchý formulář v dolní části aplikace. Zadává se název části zprávy, volitelně lze nastavit období, ve kterém se má část do závěrečné zprávy zařazovat (vztahuje se k začátku pobytu).

Seznam částí závěrečné zprávy je zobrazen v přehledové tabulce. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí jednotlivých částí (stejným způsobem se upravuje pořadí otázek). Přes ikonu ve sloupci Otázky se do jednotlivých částí zprávy vloží otázky.

Studentům se nabízí závěrečná zpráva podle druhu jejich zahraniční cesty (studijní pobyt, pracovní stáž) v aplikaci Moje studiumPortálu studenta. Podmínkou, aby se jim odkaz na závěrečnou zprávu nabízel, je zadání pobytu ve studijní evidenci studenta (zadává studijní oddělení). Závěrečná zpráva je zobrazena na jedné stránce, tučným písmem jsou vypsány otázky, které studenti musejí vyplnit. Při nevyplnění všech povinných otázek je vypsáno upozornění nad příslušnou částí zprávy.

Vyplněné zprávy je možné zobrazit v aplikaci Zprávy ze zahraničních pobytů.

Typy otázek závěrečné zprávy

Do jednotlivých částí závěrečné zprávy je možné vkládat otázky několika typů. Formulář pro jejich vložení sestává ze znění otázky v slovenském a anglickém jazyce a ze stavu vyjadřujícího povinnost vyplnění otázky. Stejně jako v případě sekcí lze zvolit období, ve kterém se má část do závěrečné zprávy zařazovat. V případě výčtového typu otázky se navíc volí tabulka se seznamem možností. Typy otázek:

  • celé číslo - zobrazuje se jako pole pro vyplnění celého čísla;
  • hodnotová škála (5 stupňů) – používá se pro hodnocení obdobně jako ve škole známkou 1 až 5. Zobrazena jako pět přepínačů (radio button), z nichž se jeden volí. Je vhodné, aby součástí otázky byl význam nejnižšího a nejvyššího stupně hodnocení;
  • logická hodnota – používá se pro otázky s odpovědí ano/ne. Na stránce je zobrazena jako přepínač s možnostmi AnoNe, zvolit lze jednu možnost;
  • odstavec textu – otázka je zobrazena jako textové pole pro vložení slovního hodnocení otázky v podobě delšího textu;
  • řetězec znaků – otázka je zobrazena jako vstupní pole pro vložení kratšího textu;
  • více hodnot z výčtu – u tohoto typu otázky je nutno vybrat systémovou tabulku (číselník), ze které se budou možnosti výčtu čerpat. V závěrečné zprávě je tento typ otázky zobrazen jako skupina checkboxů s možnými odpověďmi, označením se volí jedna nebo více možností;
  • jedna hodnota z výčtu – stejně jako u předchozího typu je zapotřebí zvolit zdroj možných odpovědí. V závěrečné zprávě se otázka zobrazuje jako výběrové pole s možností volby právě jedné z nabízených možností;