16. 10. 2019  22:32 Vladimíra
Akademický informační systém

Správa rezervací


rezervace místností!správa rezervací

Aplikaci Správa rezervací slouží pro vyřizování žádostí o rezervace místností. Aplikace je dostupná uživatelům, kteří jsou správci nějaké místnosti a tato místnost je přístupná pro rezervace.

Nastavení správců a místností pro rezervace provádí systémový integrátor v aplikaci Evidence místností.

Seznam rezervací se zobrazuje v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit podle různých kritérií - časově, podle stavu, podle místnosti nebo uživatele, který rezervaci provedl. Zatržením položky Bez rezervací správců nebudou vypsány rezervace provedené správcem místnosti.

U každé rezervace je ikonou ve sloupci Stav vyjádřen stav rezervace: rezervováno, podaná žádost (zde se správce musí vyjádřit – potvrdit, nebo zamítnout), zamítnuto. Dále je vypsána požadovaná místnost, datum a čas rezervace a případně důvod rezervace. Podrobnější informace je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Detail. Rezervace je možné editovat přes ikonu ve sloupci Upravit. Upravit však lze pouze důvod rezervace a poznámku.

Opravu data, času nebo místnosti je nutné provést novou rezervací a původní rezervaci zrušit.

Pod seznamem rezervací jsou umístěna tlačítka pro hromadné označení, resp. odznačení žádostí o rezervaci. Označené žádosti je možné vyřídít výběrem požadované akce z nabídky a stisknutím tlačítka .