20. 7. 2019  9:16 Iľja
Akademický informačný systém

Vkládání otázek a odpovědí


Vkládání otázek a odpovědí

Aplikace Vkládání otázek a odpovědí slouží ke vkládání otázek a odpovědí do zvolené kategorie FAQ.

Znění otázky a odpovědi se vloží do připravených polí v mateřském a anglickém jazyce. Text odpovědi je možné za použití HTML editoru formátovat podobně jako při použití běžných textových editorů.

Přehled všech otázek a odpovědí zvolené kategorie je zobrazen v tabulce pod formulářem pro přidání nového záznamu. Změny je možné provádět po kliknutí na ikonu  ve sloupci Upravit. Mazání se provádí označením otázky ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Otázky, které nejsou aktuální, není nutné mazat, ale je možné je deaktivovat kliknutím na ikonu  a podle potřeby je stejným způsobem znovu aktivovat. Pořadí kategorií a otázek v kategoriích lze měnit klikáním na ikony  a .