17. 7. 2019  22:36 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Evidence otázek


správa anket

Aplikace Evidence otázek slouží ke správě otázek evaluační ankety.

Otázky se tvoří přes formulář v úvodu aplikace, do kterého se vepíše znění otázky a vybere se její typ. V poli Sekce ankety se vybere sekce, do které se má otázka zařadit. V nabídce se zobrazují sekce, které byly ke zvolené anketě založeny v aplikaci Evidence sekcí. Dále se zvolí skupina osoba, která má mít přístup k odpovědím na danou otázku. Pomocí volby Obecná otázka je možné označit otázku jako obecnou (jsou zařazeny do samostatné sekce). Případně je možné omezit použítí otázky pouze pro některou z forem studia (u papírových anket omezení na formu použít nelze). Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Obecné otázky se nevztahují k předmětům (nejsou u předmětových anket zobrazovány) a zobrazují se v samostatné sekci Doplňkové otázky. Na obecné otázky lze odpovědět pouze jednou v rámci jedné ankety (pouze tam, kde je student řádně zapsán).

Evidované otázky se řadí v přehledové tabulce. Pořadí sekcí se může měnit pomocí šipek  a ve sloupci Poř.. U papírových anket nelze pořadí sekcí ani otázek po zveřejnění ankety měnit. Pro každou otázku jsou vypsány základní údaje, které je možné měnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Ve sloupci Počet možností je uveden počet možností (odpovědí) evidovaných u zvolené otázky. Ty lze u výběrových otázek evidovat v aplikaci Možnosti otázek po kliknutí na ikonu ve sloupci Možnosti.

Pro otázky, u nichž se provádí výběr z množiny odpovědí, se musí vytvořit jednotlivé možnosti. Bez této podmínky nelze anketu zveřejnit.

Vybrané otázky je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Otázku, která má přiřazenu alespoň jednu možnost, nelze smazat.

Typy otázek evaluační ankety

  • desetiřádkové zadávací pole – pole o deseti řádcích pro vložení textové odpovědi. Tento typ otázky nelze použít při papírovém sběru;

  • jednořádkové zadávací pole – pole o jednom řádku pro vložení textové odpovědi. Tento typ otázky nelze použít při papírovém sběru;

  • výběr jedné možnosti z více nabízených – zobrazuje možnosti evidované u otázky, respondenti odpovídají označením jedné z nabízených odpovědí.

  • výběr jedné možnosti z více nabízených (hvězdičky) - zobrazuje hodnotící stupnici, respondenti odpovídají označením určitého počtu hvězdiček. Tento typ otázky nelze použít při papírovém sběru.

  • výběr více možností z více nabízených – zobrazuje možnosti evidované u otázky, respondenti odpovídají označením jedné nebo několika z nabízených odpovědí.

Oprávnění přístupu k odpovědím

Již při zakládání otázek se určuje oprávnění pro zobrazení vyhodnocení, tedy kdo z učitelů může nahlížet na jednotlivé odpovědi v Záznamníku učitele - Evaluace předmětů (pouze garant, garant a přednášející, garant a zkoušející, garant a cvičící nebo pouze vedení fakulty). Další uživatelé, kteří mohou na odpovědi nahlížet:

  • Vedoucí kateder – omezeno na předměty, které katedra garantuje. Náhled možný v Portálu vedoucího - Evaluace předmětů.

  • Vedení fakulty – děkan a rektor, náhled možný v Portálu vedoucího - Evaluace předmětů.

  • Osoby s právem ankety-p – omezeno na předměty subjektu, pro který je právo přiděleno. Náhled možný přes aplikaci studijního oddělení Vyhodnocení evaluací předmětů.