Jul 13, 2020   8:03 p.m. Margita
Academic information system

Převod přílohy z Pošty do Dokumentového serveru


Aplikaci Převod přílohy z Pošty do Dokumentového serveru umožňuje uložit přílohu, která je obsažená v mailu, do složky Dokumentového serveru.

Zvolená příloha se do DS vloží pomocí zobrazeného formuláře, kde je nutné zadat název a z nabídky zvolit složku, do které má být příloha vložena. Příloha se do složky uloží po stisknutí tlačítka .

Pokud má být příloha uložena do nové složky, která není součástí nabídky, pak lze složku založit vyplněním jejího názvu, zvolením nadsložky a kliknutím na tlačítko . Současně se založením složky je uložena příloha jako její dokument.