Oct 21, 2020   4:17 a.m. Uršuľa
Academic information system

Evidence sestav


sestavy!definicedefinice sestav

Aplikace Evidence sestav slouží k evidenci a zakládání nových sestav zvoleného typu (sestavy studentů, papírových přihlášek a e-přihlášek). Evidované sestavy pak mohou využívat studijní referentky v aplikaci Seznamy studentů (tzv. dvacítky) ve Studijním oddělení a v agendě Přijímacího řízení a také učitelé v Záznamníku učitele. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sestavy-a.

Sestava se založí po vyplnění jejího názvu, případně popisu, výběrem položky Pro učitele (ano znamená, že tisková sestava bude zveřejněna vyučujícím v Záznamníku učitele, proto je třeba dávat pozor na zveřejnění osobních údajů, jako je například rodné číslo studentů, nepovolaným osobám) a stisknutím tlačítka .

U sestav určených pro učitele nedochází k automatickému omezení na studenty fakulty, protože předmět mohou studovat studenti více fakult.

Vytvořené sestavy jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Kteroukoliv sestavu lze odmazat jejím označením a stisknutím tlačítka . Přes ikonu ve sloupci Upravit vzhled je možné přejít do aplikace Úprava vzhledu sestavy, kde je možné upravovat strukturu zvolené sestavy sestavy. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze editovat základní údaje sestavy.