Oct 27, 2020   10:51 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Seznam zaměstnanců


zaměstnanci na pracovišti

Aplikace Seznam zaměstnanců zobrazuje seznam zaměstnanců a externích pracovníků zvoleného pracoviště.

Seznam pracovníku je zobrazen v přehledové tabulce. Samostatně je zobrazen seznam pracovníků a seznam externistů. U každého zaměstnance jsou uvedeny kontakty (telefon, e-mail, číslo kanceláře). Údaje o pracovním zařazení jsou přebírány z personalistiky. Kancelář a kontaktní údaje jsou přebírány z aplikace Portál SIF/OSSA.