Nov 17, 2019   12:09 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Seznam zaměstnanců


zaměstnanci na pracovišti

Aplikace Seznam zaměstnanců zobrazuje seznam zaměstnanců a externích pracovníků zvoleného pracoviště.

Seznam pracovníku je zobrazen v přehledové tabulce. Samostatně je zobrazen seznam pracovníků a seznam externistů. U každého zaměstnance jsou uvedeny kontakty (telefon, e-mail, číslo kanceláře). Údaje o pracovním zařazení jsou přebírány z personalistiky. Kancelář a kontaktní údaje jsou přebírány z aplikace Portál SIF/OSSA.