27. 3. 2019  1:15 Alena
Akademický informačný systém

Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.