26. 9. 2018  14:21 Edita
Akademický informačný systém

Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.