18. 7. 2018  18:16 Kamila
Akademický informačný systém

Používané ID karty


V tejto aplikácii sú zobrazené všetky typy používaných identifikačných kariet.