6. 6. 2020  1:22 Norbert
Akademický informačný systém

Katalóg predmetov


Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na STU v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Predmety podľa mena
                    


Zadajte názov predmetu:   

Z akého pracoviska majú predmety byť?

 
Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta architektúry
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Rektorát STU
Ústav manažmentu STU
     
2020/2021
      LS 2020/2021 - ÚM
      LS 2020/2021 - FA
      LS 2020/2021 - SjF
      LS 2020/2021 - SvF
      LS 2020/2021 - FIIT
      LS 2020/2021 - MTF
      LS 2020/2021 - FCHPT
      LS 2020/2021 - FEI
      ZS 2020/2021 - ÚM
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FA
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2020/2021 - FA
      ZS 2020/2021 - SjF
      ZS 2020/2021 - SvF
      ZS 2020/2021 - FIIT
      ZS 2020/2021 - MTF
      ZS 2020/2021 - FCHPT
      ZS 2020/2021 - FEI
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - ÚM
2019/2020
      LS 2019/2020 - ÚM
      LS 2019/2020 - FA
      LS 2019/2020 - SjF
      LS 2019/2020 - SvF
      LS 2019/2020 - FIIT
      LS 2019/2020 - MTF
      LS 2019/2020 - FCHPT
      LS 2019/2020 - FEI
      ZS 2019/2020 - ÚM
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FA
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2019/2020 - FA
      ZS 2019/2020 - SjF
      ZS 2019/2020 - SvF
      ZS 2019/2020 - FIIT
      ZS 2019/2020 - MTF
      ZS 2019/2020 - FCHPT
      ZS 2019/2020 - FEI
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - REKP
      2019/2020 - REKP
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - ÚM
2018/2019
      LS 2018/2019 - ÚM
      LS 2018/2019 - FA
      LS 2018/2019 - SjF
      LS 2018/2019 - SvF
      LS 2018/2019 - FIIT
      LS 2018/2019 - MTF
      LS 2018/2019 - FCHPT
      LS 2018/2019 - FEI
      ZS 2018/2019 - ÚM
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FA
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEI
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SjF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2018/2019 - FA
      ZS 2018/2019 - SjF
      ZS 2018/2019 - SvF
      ZS 2018/2019 - FIIT
      ZS 2018/2019 - MTF
      ZS 2018/2019 - FCHPT
      ZS 2018/2019 - FEI
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - REKP
      2018/2019 - REKP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - ÚM
2017/2018
      LS 2017/2018 - SjF
      LS 2017/2018 - ÚM
      LS 2017/2018 - FA
      LS 2017/2018 - SvF
      LS 2017/2018 - FIIT
      LS 2017/2018 - MTF
      LS 2017/2018 - FCHPT
      LS 2017/2018 - FEI
      ZS 2017/2018 - ÚM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - MTF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FA
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEI
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SjF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2017/2018 - FA
      ZS 2017/2018 - SjF
      ZS 2017/2018 - SvF
      ZS 2017/2018 - FIIT
      ZS 2017/2018 - MTF
      ZS 2017/2018 - FCHPT
      ZS 2017/2018 - FEI
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - REKP
      2017/2018 - REKP
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - ÚM
2016/2017
      LS 2016/2017 - ÚM
      LS 2016/2017 - FA
      LS 2016/2017 - SjF
      LS 2016/2017 - SvF
      LS 2016/2017 - FIIT
      LS 2016/2017 - MTF
      LS 2016/2017 - FCHPT
      LS 2016/2017 - FEI
      ZS 2016/2017 - ÚM
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - ÚM
      2016/2017 - REKP
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - REKP
      ZS 2016/2017 - FEI
      ZS 2016/2017 - FCHPT
      ZS 2016/2017 - MTF
      ZS 2016/2017 - FIIT
      ZS 2016/2017 - SvF
      ZS 2016/2017 - SjF
      ZS 2016/2017 - FA
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - SvF
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - SjF
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEI
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FA
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - MTF