24. 10. 2020  14:49 Kvetoslava
Akademický informační systém

Brožura Katalog předmětů - SjF - 2020/2021


Pracoviště
     
     Tematické skupiny     


Vyberte pracoviště, pro které chcete tisknout brožuru.

Pracoviště:    

Parametry tištěné brožury

Nyní zvolte parametry upřesňující výsledný tvar brožury.

přeji si tisknout brožuru:
informačních listů    sylabů
 
období, pro která se tiskne:

tisknout i doktorské předměty
tisknout i speciální předměty (typu závěrečná práce, závěrečná zkouška apod.)
tisknout rejstřík pracovišť
tisknout rejstřík kódů předmětů
tisknout seznam doporučené literatury předmětu
tisknout seznam studijních plánů
rozepisovat kódy prerekvizit
tisknout vyučující předmětu

Kontrolní otázka

Kolik je 13 + 20?   

Brožuru katalogu předmětů se zvolenými parametry vytisknete ve formátu PDF stiskem následujícího tlačítka. Při tisku brožury pro větší celek se můžete setkat s určitou prodlevou.