24. 8. 2019  7:08 Bartolomej
Akademický informačný systém

Brožúra Študijné programy - FIIT - 2008/2009


Brožúru Študijné programy je možné vytlačiť pre celú fakultu. Ak si želáte obmedziť tlač brožúry na konkrétny študijný program, vyberte ho v nasledujúcom zozname.

Študijný program:    

Parametre tlačenej brožúry

Teraz vyberte parametre upresňujúce výsledný tvar brožúry.

zahrnúť základné informácie o fakulte
zahrnúť akademický senát a vedeckú radu
zahrnúť harmonogram
zahrnúť charakteristiky programov a zameraní
zahrnúť programové komisie
zahrnúť predmety štátnej skúšky
zahrnúť Študijný a skúšobný poriadok

Kontrolná otázka

Koľko je 7 + 18?   

Brožúru študijných programov so zvolenými parametrami vytlačíte vo formáte PDF stlačením nasledujúceho tlačidla. Pri tlači brožúry pre väčší celok sa môžete stretnúť s určitým zdržaním.