5. 8. 2020  12:51 Hortenzia
Akademický informačný systém

Brožúra Študijné programy


Aplikácia umožňuje tlač brožúry študijných programov. Z nasledujúceho zoznamu vyberte fakultu alebo pracovisko, na ktorom sa študuje požadovaný študijný program.

   
 


Stavebná fakulta


Strojnícka fakulta
 


Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Ústav manažmentu STU