27. 3. 2019  1:25 Alena
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Akcia Rakúsko-Slovensko109217
Bilaterálna spolupráca SR-Maďarsko1111
CEEPUS63581184
Erasmus34822226770
Erasmus+49840530965
Erasmus IP1113
fakultná7172222
IAESTE1515143
ICM15875
Iné73703167
Internship (Erasmus+, ...)101080
Medzinárodný vyšehradský fond4440
NŠP45452634
ŠP EHP1111
univerzitná1996372
VELUX1118