24. 8. 2019  22:24 Bartolomej
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Akcia Rakúsko-Slovensko109217
Bilaterálna spolupráca SR-Maďarsko1111
CEEPUS63581184
Erasmus34822226770
Erasmus+515415311029
Erasmus IP1113
fakultná7172222
IAESTE1515143
ICM16986
Iné74713167
Internship (Erasmus+, ...)1515130
Medzinárodný vyšehradský fond4440
NŠP45452635
ŠP EHP1111
univerzitná1996374
VELUX1118