14. 11. 2018  7:52 Irma
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Akcia Rakúsko-Slovensko109215
Bilaterálna spolupráca SR-Maďarsko1111
CEEPUS63581182
Erasmus34822226770
Erasmus+48739429950
Erasmus IP1113
fakultná7071214
IAESTE1515143
ICM15875
Iné71683165
Internship (Erasmus+, ...)7760
Medzinárodný vyšehradský fond4440
NŠP40402531
ŠP EHP1111
univerzitná1896372
VELUX1118