24. 5. 2019  23:14 Ela
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
Akcia Rakúsko-Slovensko109217
Bilaterálna spolupráca SR-Maďarsko1111
CEEPUS63581184
Erasmus34822226770
Erasmus+50440830965
Erasmus IP1113
fakultná7172222
IAESTE1515143
ICM16986
Iné73703167
Internship (Erasmus+, ...)1212100
Medzinárodný vyšehradský fond4440
NŠP45452634
ŠP EHP1111
univerzitná1996372
VELUX1118