23. 9. 2020  20:39 Zdenka
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
CEEPUS
Štát:
Fínska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Tampere University
MTF
1