18. 8. 2019  5:26 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: Iné
Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann, BelvauxSvF2