23. 9. 2020  13:42 Zdenka
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: CEEPUS
Štát:
Srbská republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
FCHPT
0
Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade
FCHPT
0
University of Arts in Belgrade
FAD
1
University of Prishtina
ÚM
0