28. 10. 2020  4:54 Dobromila
Akademický informačný systém

Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Iné
Štát:
Švajčiarska konfederácia

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Paul Scherrer Institut, VilligerFEI
0