16. 12. 2018  4:07 Albína
Akademický informačný systém

Katalóg predmetov


Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na STU v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Predmety podľa mena     Predmety podľa pracovísk     Predmety podľa tematických skupín     Rozšírené vyhľadávanie     


Z akého pracoviska majú predmety byť?

 Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta architektúry
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Rektorát STU
Ústav manažmentu STU
     
2019/2020
      LS 2019/2020 - MTF
      LS 2019/2020 - FCHPT
      LS 2019/2020 - FEI
      LS 2019/2020 - SjF
      LS 2019/2020 - ÚM
      LS 2019/2020 - FA
      ZS 2019/2020 - MTF
      ZS 2019/2020 - FCHPT
      ZS 2019/2020 - FEI
      ZS 2019/2020 - SjF
      ZS 2019/2020 - SvF
      ZS 2019/2020 - FIIT
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - ÚM
      ZS 2019/2020 - ÚM
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2019/2020 - FA
2018/2019
      LS 2018/2019 - MTF
      LS 2018/2019 - FCHPT
      LS 2018/2019 - FEI
      LS 2018/2019 - SjF
      LS 2018/2019 - SvF
      LS 2018/2019 - FIIT
      LS 2018/2019 - ÚM
      LS 2018/2019 - FA
      ZS 2018/2019 - MTF
      ZS 2018/2019 - FCHPT
      ZS 2018/2019 - FEI
      ZS 2018/2019 - SjF
      ZS 2018/2019 - SvF
      ZS 2018/2019 - FIIT
      2018/2019 - REKP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - ÚM
      ZS 2018/2019 - ÚM
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FA
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - REKP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEI
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SjF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2018/2019 - FA
2017/2018
      LS 2017/2018 - SjF
      LS 2017/2018 - MTF
      LS 2017/2018 - FCHPT
      LS 2017/2018 - FEI
      LS 2017/2018 - SvF
      LS 2017/2018 - FIIT
      LS 2017/2018 - ÚM
      LS 2017/2018 - FA
      ZS 2017/2018 - MTF
      ZS 2017/2018 - FCHPT
      ZS 2017/2018 - FEI
      ZS 2017/2018 - SjF
      ZS 2017/2018 - SvF
      ZS 2017/2018 - FIIT
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - REKP
      2017/2018 - REKP
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - ÚM
      ZS 2017/2018 - ÚM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - MTF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FA
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEI
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SjF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2017/2018 - FA
2016/2017
      LS 2016/2017 - MTF
      LS 2016/2017 - FCHPT
      LS 2016/2017 - FEI
      LS 2016/2017 - SjF
      LS 2016/2017 - SvF
      LS 2016/2017 - FIIT
      LS 2016/2017 - ÚM
      LS 2016/2017 - FA
      ZS 2016/2017 - MTF
      ZS 2016/2017 - FCHPT
      ZS 2016/2017 - FEI
      ZS 2016/2017 - SjF
      ZS 2016/2017 - SvF
      ZS 2016/2017 - FIIT
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - REKP
      2016/2017 - REKP
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - ÚM
      ZS 2016/2017 - ÚM
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - MTF
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FA
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEI
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - SjF
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2016/2017 - FA
2015/2016
      LS 2015/2016 - MTF
      LS 2015/2016 - FCHPT
      LS 2015/2016 - FEI
      LS 2015/2016 - SjF
      LS 2015/2016 - SvF
      LS 2015/2016 - FIIT
      LS 2015/2016 - ÚM
      LS 2015/2016 - FA
      ZS 2015/2016 - MTF
      ZS 2015/2016 - FA
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - SvF
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - SjF
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FEI
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FA
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - MTF
      ZS 2015/2016 - ÚM
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - ÚM
      2015/2016 - REKP
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - REKP
      ZS 2015/2016 - FIIT
      ZS 2015/2016 - SvF
      ZS 2015/2016 - SjF
      ZS 2015/2016 - FEI
      ZS 2015/2016 - FCHPT