28. 10. 2020  0:55 Dobromila
Akademický informačný systém

Katalóg predmetov


Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na STU v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Predmety podľa mena     Predmety podľa pracovísk
     
Predmety podľa tematických skupín     
Rozšírené vyhľadávanie
     


Pomocou nasledujúceho formulára môžete vyhľadávať predmety podľa rôznych kritérií.

Predmety bez prerekvizít

Ukončenie predmetu: zápočet      skúška      klasifikovaný zápočet     
Kreditová hodnota:
od      do
Vyučovaný pre formu: denná prezenčná      externá prezenčná      denná distančná      denná kombinovaná     
Jazyk výučby:
 český jazyk      slovenský jazyk      anglický jazyk      nemecký jazyk      francúzsky jazyk      taliansky jazyk      ruský jazyk      španielsky jazyk      latinský jazyk     

Z akého pracoviska majú predmety byť?

 
Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta architektúry a dizajnu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Fakulta informatiky a informačných technológií
Rektorát STU
Ústav manažmentu STU
     
2021/2022
      LS 2021/2022 - MTF
      LS 2021/2022 - FEI
      LS 2021/2022 - FAD
      ZS 2021/2022 - MTF
      ZS 2021/2022 - FEI
      2021/2022 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2021/2022 - FAD
      2021/2022 - doktorandské štúdiá - FIIT
      ZS 2021/2022 - SvF
2020/2021
      LS 2020/2021 - MTF
      LS 2020/2021 - FCHPT
      LS 2020/2021 - FEI
      LS 2020/2021 - FAD
      LS 2020/2021 - SjF
      LS 2020/2021 - ÚM
      LS 2020/2021 - SvF
      LS 2020/2021 - FIIT
      ZS 2020/2021 - MTF
      ZS 2020/2021 - FCHPT
      ZS 2020/2021 - FEI
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FEI
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - SjF
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2020/2021 - FAD
      ZS 2020/2021 - SjF
      2020/2021 - REKP
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - ÚM
      ZS 2020/2021 - ÚM
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - REKP
      2020/2021 - doktorandské štúdiá - FAD
      ZS 2020/2021 - SvF
      ZS 2020/2021 - FIIT
2019/2020
      LS 2019/2020 - MTF
      LS 2019/2020 - FCHPT
      LS 2019/2020 - FEI
      LS 2019/2020 - FAD
      LS 2019/2020 - SjF
      LS 2019/2020 - ÚM
      LS 2019/2020 - SvF
      LS 2019/2020 - FIIT
      ZS 2019/2020 - MTF
      ZS 2019/2020 - FCHPT
      ZS 2019/2020 - FEI
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEI
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - SjF
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2019/2020 - FAD
      ZS 2019/2020 - SjF
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - REKP
      2019/2020 - REKP
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - ÚM
      ZS 2019/2020 - ÚM
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAD
      ZS 2019/2020 - SvF
      ZS 2019/2020 - FIIT
2018/2019
      LS 2018/2019 - MTF
      LS 2018/2019 - FCHPT
      LS 2018/2019 - FEI
      LS 2018/2019 - FAD
      LS 2018/2019 - SjF
      LS 2018/2019 - ÚM
      LS 2018/2019 - SvF
      LS 2018/2019 - FIIT
      ZS 2018/2019 - MTF
      ZS 2018/2019 - FCHPT
      ZS 2018/2019 - FEI
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEI
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SjF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SvF
      ZS 2018/2019 - FAD
      ZS 2018/2019 - SjF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - REKP
      2018/2019 - REKP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - ÚM
      ZS 2018/2019 - ÚM
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAD
      ZS 2018/2019 - SvF
      ZS 2018/2019 - FIIT
2017/2018
      LS 2017/2018 - SjF
      LS 2017/2018 - MTF
      LS 2017/2018 - FCHPT
      LS 2017/2018 - FEI
      LS 2017/2018 - FAD
      LS 2017/2018 - ÚM
      LS 2017/2018 - SvF
      LS 2017/2018 - FIIT
      ZS 2017/2018 - MTF
      ZS 2017/2018 - FIIT
      ZS 2017/2018 - SvF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FAD
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FIIT
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - MTF
      ZS 2017/2018 - ÚM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - ÚM
      2017/2018 - REKP
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - REKP
      ZS 2017/2018 - SjF
      ZS 2017/2018 - FAD
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SvF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SjF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEI
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FCHPT
      ZS 2017/2018 - FEI
      ZS 2017/2018 - FCHPT