11. 8. 2020  23:57 Zuzana
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o predmetoch ŠS


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste získate podrobné informácie o predmetoch štátnej skúšky vybraného študijného zamerania. Pokiaľ si prajete zobraziť tematické celky pre otázky z daného predmetu, kliknite na názov predmetu. Údaje sa vzťahujú k zvolenému začiatočnému obdobiu štúdia. Ak nie sú tematické celky k dispozícii, dostanete sa do sylabu predmetu.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia:
Inžiniersky
Program: 3659T12 I-TS technológia stavieb
Forma:
denná prezenčná

Povinné predmety ŠS

V tabuľke je uvedený zoznam povinných predmetov štátnej skúšky v podobe vypísanej pre skúškové obdobie LS 2009/2010 - SvF.

Predmet
GarantPracovisko
S. UnčíkSvF


Povinne voliteľné skupiny predmetov ŠS

V tabuľke je uvedený zoznam povinných predmetov štátnej skúšky v podobe vypísanej pre skúškové obdobie LS 2009/2010 - SvF, z ktorých je nutné zvoliť si daný počet predmetov uvedený v stĺpci Potrebné vybrať.

Skup.
Predmet (garant, pracovisko)
Potrebné vybrať
1.
2