5. 8. 2020  13:22 Hortenzia
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia:
Bakalársky

Výber študijného programu

Kód
ProgramJazyk výučby
Informácie o programe
Študijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
3636R00
B-GAK geodézia a kartografia
slovenský jazyk
-
3644R00
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
slovenský jazyk
-
1114R06
B-MPM matematicko-počítačové modelovanie
slovenský jazyk
-
3631R08
B-PSA pozemné stavby a architektúra
slovenský jazyk
-
3659R16B-TMS technológie a manažérstvo staviebslovenský jazyk
-
3629R02
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo
slovenský jazyk
-