12. 8. 2020  0:12 Darina
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia:
Inžiniersky

Výber študijného programu

KódProgram
Jazyk výučby
Počet zameraní
Informácie o programe
Študijný odbor
Prehliadať
OrgányTlač brožúry
3631T04
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie
slovenský jazyk
0
-
3636T00
I-GAK geodézia a kartografia
slovenský jazyk4
-
4127T07
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie
slovenský jazyk
0
-
1114T06
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie
slovenský jazyk
0
-
3631T08
I-PSA pozemné stavby a architektúra
slovenský jazyk
0
-
3631T06
I-TZB technické zariadenia budov
slovenský jazyk0
-
3659T12
I-TS technológia stavieb
slovenský jazyk
0
-
3629T02
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvoslovenský jazyk
0
-