12. 8. 2020  23:11 Darina
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Stavebná fakulta
Počáteční období: ZS 2008/2009 - SvF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
3636R00 B-GAK geodézia a kartografia
Jazyk výuky:Slovenština

Charakteristika studijního programu

Získanie odborného vzdelania v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností s orientáciou na budovanie referenčných systémov, zber priestorových údajov pre štátne mapové diela, kataster nehnuteľností, tvorbu digitálnych modelov terénu, vytyčovanie stavebných objektov a postup do inžinierskeho stupňa štúdia.