5. 8. 2020  12:06 Hortenzia
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počáteční období: ZS 2008/2009 - SvF
Typ studia:
Bakalářský
Program: 1114R06 B-MPM matematicko-počítačové modelovanie
Jazyk výuky:
Slovenština

Studijní obor
matematika