5. 7. 2020  5:10 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia:
Bakalársky
Program:
1114R06 B-MPM matematicko-počítačové modelovanie
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Študijný odbor
matematika