5. 8. 2020  13:07 Hortenzia
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počáteční období: ZS 2008/2009 - SvF
Typ studia:
Bakalářský
Program:
3659R16 B-TMS technológie a manažérstvo stavieb
Jazyk výuky:
Slovenština

Studijní obor
stavebníctvo