5. 7. 2020  6:33 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta: Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia:
Bakalársky
Program:
3659R16 B-TMS technológie a manažérstvo stavieb
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Študijný odbor
stavebníctvo