5. 7. 2020  4:40 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: 3629R02 B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Charakteristika študijného programu

Získanie odborného vzdelania v oblasti navrhovania a prevádzky vodohospodárskych stavieb a hospodárenia s vodou v krajine potrebného pre výkon povolania alebo na postup do inžinierskeho stupňa štúdia.