6. 7. 2020  21:33 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program:
3631T06 I-TZB technické zariadenia budov
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Študijný odbor
stavebníctvo