6. 7. 2020  22:01 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia:
Inžiniersky
Program:
4127T07 I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Študijný odbor
poľnohospodárstvo a krajinárstvo