12. 8. 2020  0:15 Darina
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2008/2009 - SvF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program:
3659T12 I-TS technológia stavieb

Výber formy štúdia

FormaPrehliadať
Predmety ŠS
denná prezenčná