7. 7. 2020  5:37 Oliver
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počáteční období:
ZS 2010/2011 - SvF
Typ studia:
Inženýrský
Program:
3631T08 I-PSA pozemné stavby a architektúra
Jazyk výuky:
Slovenština

Studijní obor
stavebníctvo
architektúra a urbanizmus