7. 7. 2020  4:40 Oliver
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Študijné odbory


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste sú zobrazené študijné odbory, pod ktorými je študijný program zaradený.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2010/2011 - SvF
Typ štúdia:
Inžiniersky
Program: 3631T08 I-PSA pozemné stavby a architektúra
Jazyk výučby:
slovenský jazyk

Študijný odbor
stavebníctvo
architektúra a urbanizmus