14. 12. 2019  19:05 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia


Tato aplikace zobrazuje studijní plán, tedy přehled všech předmětů pro vybrané studium.

Fakulta: Stavebná fakulta
Počáteční období: 2010/2011 - doktorandská studia - SvF
Typ studia: Doktorský
Program: 3631V02 D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných stavieb
Forma: denní presenční
Délka studia: 4 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

 
1. akademický rok 2010/2011 - doktorandská studia - SvF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
D-DZP1_10Dizertačný projekt 1klasifikovaný zápočet-PhD10
D-DZP2_10Dizertačný projekt 2klasifikovaný zápočet-PhD10
D-VSAMVybrané state z aplikovanej matematikyzkouška-PhD5
D-FYZVybrané state z fyzikyzkouška-PhD5
D-VSKPSVybrané state z konštrukcií pozemných staviebzkouška-PhD5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 3 př.)
D-AEHYBAerodynamika a hydrodynamika budovzkouška-PhD5
D-BUENBudova a energiazkouška-PhD5
D-OOPObnova a ochrana pamiatokzkouška-PhD5
D-OANG1Odborná angličtina 1zkouška-PhD5
D-OANG2Odborná angličtina 2zkouška-PhD5
D-ONEM1Odborná nemčina 1zkouška-PhD5
D-ONEM2Odborná nemčina 2zkouška-PhD5
D-PBIPožiarno-bezpečnostné inžinierstvozkouška-PhD5
D-SIBUSimulácie budovzkouška-PhD5
D-SUAStavebná a urbanistická akustikazkouška-PhD5
D-STKLStavebná klimatológiazkouška-PhD5
D-STTStavebná tepelná technikazkouška-PhD5
D-TYPOTypológiazkouška-PhD5
D-UUPUrbanizmus a územné plánovaniezkouška-PhD5
 
2. akademický rok 2011/2012 - doktorandská studia - SvF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
D-SKUSKADizertačná skúškazkouška-PhD20
D-DZP3_10Dizertačný projekt 3klasifikovaný zápočet-PhD10
D-DZP4_10Dizertačný projekt 4klasifikovaný zápočet-PhD10
 
3. akademický rok 2012/2013 - doktorandská studia - SvF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
D-DZP5_10Dizertačný projekt 5klasifikovaný zápočet-PhD10
D-DZP6_10Dizertačný projekt 6klasifikovaný zápočet-PhD10
 
4. akademický rok 2013/2014 - doktorandská studia - SvF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
D-PRACADizertačná prácaklasifikovaný zápočet-PhD30
D-DZP7_10Dizertačný projekt 7klasifikovaný zápočet-PhD10