26. 1. 2020  12:13 Tamara
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie: 2010/2011 - doktorandské štúdiá - SvF
Typ štúdia: Doktorandský

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyInformácie o programeŠtudijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
1114V00D-APLMA4 aplikovaná matematikaslovenský jazyk-
3901V00D-APLME4 aplikovaná mechanikaslovenský jazyk-
3636V00D-GAK4 geodézia a kartografiaslovenský jazyk-
4127V00D-KRAJ4 krajinárstvoslovenský jazyk-
3659V12D-TS4 technológia staviebslovenský jazyk-
3644V02D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych staviebslovenský jazyk-
3631V02D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných staviebslovenský jazyk-
3631V03D-TTPB4 teória a technika prostredia budovslovenský jazyk-
3629V05D-VOI4 vodohospodárske inžinierstvoslovenský jazyk, anglický jazyk-