14. 12. 2019  0:12 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta: Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie: 2010/2011 - doktorandské štúdiá - SvF
Typ štúdia: Doktorandský
Program: 3631V02 D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných stavieb

Výber formy štúdia

FormaPrehliadaťPredmety ŠS
denná prezenčná