18. 11. 2019  11:46 Eugen
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Studijní obory


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde jsou zobrazeny studijní obory, pod které je studijní program zařazen.

Fakulta: Stavebná fakulta
Počáteční období: 2010/2011 - doktorandská studia - SvF
Typ studia: Doktorský
Program: 3629V05 D-VOI4 vodohospodárske inžinierstvo
Jazyk výuky:Slovenština, Angličtina

Studijní obor
5.1.6. vodné stavby
6.4.2. hydromeliorácie