3. 6. 2020  9:02 Karolína
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
2016/2017 - doktorandské štúdiá - SvF
Typ štúdia:
Doktorandský

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučbyInformácie o programe
Študijný odbor
PrehliadaťOrgányTlač brožúry
1114V00
D-APLMA4 aplikovaná matematika
slovenský jazyk
-
3901V00
D-APLME4 aplikovaná mechanika
slovenský jazyk
3636V00
D-GAK4 geodézia a kartografia
slovenský jazyk
-
4127V00
D-KRAJ4 krajinárstvo
slovenský jazyk
-
3659V12D-TS4 technológia staviebslovenský jazyk
3659V12
D-TS4xA technológia stavieb (v anglickom jazyku)
anglický jazyk
3644V02
D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
slovenský jazyk
3631V02
D-TKPS4 teória a konštrukcie pozemných stavieb
slovenský jazyk
3631V03
D-TTPB4 teória a technika prostredia budov
slovenský jazyk
3629V09
D-VHI4 vodohospodárske inžinierstvo
slovenský jazyk