14. 7. 2020  9:44 Kamil
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
2016/2017 - doktorandské štúdiá - SvF
Typ štúdia:
Doktorandský
Program: 3644V02 D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. (denná), prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. (externá)
Spolugarant programu:prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (denná), doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (denná), prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (externá), doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (externá)

Charakteristika študijného programu

Študijná časť študijného programu TKIS je zameraná na osvojenie si vedeckých metód a získanie vedomostí v predmetoch špecializácií študijného odboru IKDS na vedeckej úrovni. Študijný program obsahuje aj štúdium svetových jazykov, zahraničnej literatúry, tvorba softvérových produktov a pedagogická činnosť. Vedecká časť študijného programu TKIS pozostáva z riešenia aktuálneho vedeckého problému, publikovania čiastkových a sumárnych výsledkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch vedeckých podujatí, spolupráci na riešení vedeckých úloh grantových projektov a v závislosti na možnostiach pozostáva tiež zo zahraničných študijných pobytov a overovania teoretických výsledkov v laboratóriách domácich alebo zahraničných.