14. 7. 2020  8:26 Kamil
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
2016/2017 - doktorandské štúdiá - SvF
Typ štúdia:
Doktorandský
Program:
3644V02 D-TKeIS4 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Výber formy štúdia

Forma
Prehliadať
Predmety ŠS
denná prezenčná
externá prezenčná