14. 7. 2020  7:22 Kamil
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Stavebná fakulta
Počiatočné obdobie:
2016/2017 - doktorandské štúdiá - SvF
Typ štúdia:
Doktorandský
Program:
1114V00 D-APLMA4 aplikovaná matematika
Jazyk výučby:slovenský jazyk

Doplnkové informácie o programe

Garant programu:
Spolugarant programu:

Charakteristika študijného programu

Študijný program je zameraný na vedecké metódy bádania v oblasti aplikovanej matematiky, na vývoj nových metód a vylepšenie existujúcich metód modelovania reálnych dejov a predikcie ich vývoja. Súčasťou študijného programu je aj vývoj softvérových nástrojov pre tvorbu modelov a ich následnú verifikáciu, ako aj aplikácie navrhnutých modelov a vytvorených softvérových nástrojov na reálne údaje z rôznych inžinierskych, technologických a ekonomických dejov.