11. 7. 2020  6:36 Milota
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta:
Strojnícka fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2019/2020 - SjF
Typ štúdia:
Bakalársky
Program: 3973R09 B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
Forma:
denná prezenčná
Dĺžka štúdia:
3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2019/2020 - SjF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
10
Programovanie
klasifikovaný zápočet
5
Technická chémia
skúška
4
skúška
7
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov výberových
Dejiny techniky
klasifikovaný zápočet
2
zápočet
1
klasifikovaný zápočet1
283141_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)
klasifikovaný zápočet
1
283170_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Sl)klasifikovaný zápočet
1
klasifikovaný zápočet
1
281127_BDPzápočet1
284190_BDP
zápočet
1
 
2. semester LS 2019/2020 - SjF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
skúška
6
Náuka o materiáli
skúška
6
skúška
6
skúška6
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
Odborná komunikácia v cudzom jazyku (An)klasifikovaný zápočet
1
283146_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)
klasifikovaný zápočet
1
283171_BDP
klasifikovaný zápočet
1
283148_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)klasifikovaný zápočet1
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
284191_BDPzápočet
1
284192_BDPZdravotná telesná výchovazápočet
1
 
Kód
Názov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov výberových
282110_BDP
zápočet
1
230103_BDP
zápočet
2
281128_BDPSeminár z fyziky IIzápočet1
283131_BDPklasifikovaný zápočet
2
 
3. semester ZS 2020/2021 - SjF
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
Mechanika tekutínskúška6
283232_BDP
zápočet
1
210203_BDPskúška
6
skúška
5
Technológia Iskúška
6
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
283250_BDP
klasifikovaný zápočet
1
klasifikovaný zápočet1
klasifikovaný zápočet
1
283253_BDP
klasifikovaný zápočet
1
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
282203_BDPNumerická matematikaskúška6
210202_BDPTechnická mechanika IIskúška6
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
zápočet
1
zápočet
1
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov výberových
zápočet
2
 
4. semester LS 2020/2021 - SjF
 
Kód
Názov predmetuUkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
230203_BDPskúška
5
270305_BDPTechnológia II
skúška
6
260201_BDPTermodynamika
skúška
6
Výrobno-odborná praxzápočet2
skúška
2
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
klasifikovaný zápočet1
Odborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)
klasifikovaný zápočet
1
klasifikovaný zápočet
1
Odborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)
klasifikovaný zápočet
1
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
282205_BDPKonštrukčná geometria
skúška
5
skúška5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
284295_BDPzápočet
1
284296_BDPZdravotná telesná výchova
zápočet
1
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov výberových
zápočet2
Diferenciálne rovnice
zápočet
2
zápočet2
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
220313_BDP
Databázy a internet
skúška
5
270309_BDP
Integrované manažérske systémy
skúška3
270332_BDP
Manažérska ekonomika I.
skúška
5
270331_BDPSystémy manažérstva kvality I.skúška
5
220351_BDP
Základy merania
skúška
5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
283360_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (An)skúška
2
283361_BDP
Odborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)
skúška
2
283363_BDP
Odborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)
skúška
2
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
220302_BDP
Automatizácia a meranie
skúška5
220201_BDP
Elektrotechnika a elektronika
skúška
5
230304_BDPKonštruovanie IIskúška
5
260202_BDP
Prenos teplaskúška5
241303_BDP
Procesné strojníctvo
skúška
5
270304_BDP
Výrobné stroje a zariadeniaskúška5
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov výberových
282309_BDP
Lineárna algebra
zápočet
2
284397_BDP
Telesná výchova a šport
zápočet
1
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
220399_BDP
Bakalárska prácaskúška18
270333_BDP
Meranie technických parametrov vo výrobnej technikeskúška
5
1000001
Štátna skúška - fiktívny predmet
štátna záverečná skúška
0
220352_BDP
Všeobecná metrológia
skúška5
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov výberových
282310_BDP
Numerická matematika v Matlabezápočet2
283365_BDP
Odborná komunikácia v cudzom jazyku (An)zápočet1
283366_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Ne)zápočet1
283368_BDPOdborná komunikácia v cudzom jazyku (Šp)
zápočet
1
284399_BDP
Telesná výchova a športzápočet1